ติดต่อเรา

Contact

ติดต่อเรา

ที่อยู่ของเรา

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436
เลขที่ 45 หมู่ที่ 6
ตำบล คลองขุด
อำเภอ เมือง จังหวัดสตูล 91000

โทรศัพท์
074 – 772244

ฝ่ายอำนวยการ
074 – 772064

โทรสาร
074 – 772243

Email : bpp436@bpp.go.th

webmaster : 089-8762915