กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436

ทำการรบได้อย่างทหาร

ป้องกันปราบปรามได้อย่างตำรวจ

ให้บริการต่างๆได้อย่างพลเรือน

พิทักษ์

อุดมการณ์และคุณลักษณะ 3 ประการ ของตำรวจตระเวนชายแดนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนและการพัฒนาเด็กเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวพระราชประสงค์

เทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์และการสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ

บำรุงขวัญ

ความพร้อมของหน่วยในการปฏิบัติงานตอบสนองต่อภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานให้สอดรับกับสถานการณ์

ดำรงตนอย่างมีเกียรติ

องค์กรให้ก้าวไปสู่การเรียนรู้และการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพภายในหน่วย

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสตูล ผม พันตำรวจโทคำนึง อุ่นปลอด ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 อ.เมือง จว.สตูล

ขอแนะนำ ทำความรู้จัก ตชด.คือคำย่อของตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นหน่วยงานตำรวจหน่วยหนึ่งสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

การแต่งกาย เครื่องแบบสีเขียว หมวกเบเลย์สีดำ

คุณลักษณะของ ตชด.มีอยู่ 3 ประการ
1.ทำการรบได้อย่างทหาร
2.ป้องกันปราบปรามได้อย่างตำรวจ
3.ให้บริการประชาชนได้อย่างพลเรือน

nave1-1

พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด

ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารวันนี้ (ทดสอบ)