จิตอาสาพัฒนา ร.ร.ตชด.

จิตอาสา รร.ตชด.บ้านส้านแดง

21 มีนาคม 2567 จิตอาสาพัฒนา พัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย พ.ต.ท.คำนึง อุ่นปลอด ผบ.ร้อย ตชด.๔๓๖, ร.ต.อ.อดิเทพ พัดลม ผบ.มว.ฯ/ หน.งานจิตอาสา ร้อย ตชด.๔๓๖ พร้อม ขรก.ตร.จิตอาสา ร้อย ตชด.๔๓๖ ร่วมกับ ด.ต.พิชาญ ชูมณี ผช.ครูใหญ่ฯ รรท.ครูใหญ่ รร.ตชด.บ้านส้านแดง คณะครู/ นักเรียน และ ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบโรงเรียนฯ, ตัดหญ้าพื้นที่หลังโรงเรียน และตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

จิตอาสาพัฒนา ร.ร.ตชด. Read More »