ชื่อ - นามสกุล :ด.ต.สัญญา หยาหลี
ตำแหน่ง :ผบ.หมู่ กก.ตชด.43
หน้าที่หลัก :พนักงานวิทยุ
ที่อยู่ :45 หมู่ 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Telephone :0892953576
Email :sanya442@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : งานสารสนเทศและการสื่อสาร
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารสนเทศและพนักงานวิทยุ