ชื่อ - นามสกุล :พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ ศรีราชยา
ตำแหน่ง :ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร ร้อย ตชด.436
ที่อยู่ :45 หมู่ 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
Telephone :0862928007
Email :bpp436@bpp.go.th
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารหน่วยงาน