หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
โดย : admin
อ่าน : 756
จันทร์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
พิมพ์ 

เมื่อ 28 มีนาคม 2559 พ.ต.ท.บัณฑิต  สีหาโคตร ผบ.ร้อย ตชด.ที่ 436 ได้มอบหมายให้ ร.ต.ท.ประเสริฐ ขุนอาวุธ หน.ฝอ.ร้อย ตชด.436 พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.436 ,ชฝต.4301 รวม 13 นาย ร่วมปลูกป่าตามโครงการ"อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000 กล้า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ" ณ ม.2 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล มี พ.อ.ไพศาล  หนูสังข์  ผบ.กรมทหารราบที่ 5 เป็นประธาน พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ประชาชน พ่อค้า นักเรียน ประมาณ 500 คน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
.