ชื่อ - นามสกุล :ด.ต.สุขกรี หนุงอาหลี
ตำแหน่ง :ผบ.หมู่ กก.ตชด.43
หน้าที่หลัก :เสมียนงานแผนและงบประมาณ
ที่อยู่ :45 หมู่ 6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เสมียนงานแผนและงบประมาณ