ชื่อ - นามสกุล :ร.ต.ท.สมบัติ แย้มทรัพย์
ตำแหน่ง :รอง สว.(ป) กก.ตชด.43
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานพยาบาล
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานพยาบาล
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานพยาบาล