ชื่อ - นามสกุล :ด.ต.อิสมาแอล หลีมานัน
ตำแหน่ง :ผบ.หมู่ กก.ตชด.43
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแผนและงบประมาณ
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : เสมียนงานแผนและงบประมาณ