ชื่อ - นามสกุล :ร.ต.ท.พิภพ แก้วมณีโปรด
ตำแหน่ง :รอง สว.(ป) กก.ตชด.43
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานลูกเสือชาวบ้าน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานลูกเสือชาวบ้าน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานลูกเสือชาวบ้าน