ชื่อ - นามสกุล :ร.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ ดวงเอี่ยม
ตำแหน่ง :รอง สว.(ป) กก.ตชด.43
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจการพลเรือน/ผอ.การฝึกลูกเสือชาวบ้าน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานกิจการพลเรือน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานกิจการพลเรือน
กลุ่ม / แผนก : งานลูกเสือชาวบ้าน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผอ.การฝึกลูกเสือชาวบ้าน